Sanctielanden

Sanctielanden? Dit zijn landen waarop strenge en lichtere sanctiemaatregelen van toepassing zijn. Sanctiemaatregelen zijn politieke instrumenten binnen zowel het buitenlands- en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties en de Europese Unie. De instrumenten zijn dwingend maar niet militair en de maatregelen worden toegepast als sprake is van schending van internationaal recht of van mensenrechten door landen die rechtsstatelijke en democratische beginselen niet in acht nemen. De instrumenten spelen daarnaast een rol in terrorismebestrijding.

Actuele weergave op de website van de Europese Unie

De lijst van sanctielanden wordt steeds actueel weergegeven op de website van de EU. Door de maatregelen is het niet altijd mogelijk om goederen naar sanctielanden te sturen. Dit hangt af van de ontvanger in dat land en van het soort goederen dat je wilt versturen. Soms is een land financieel gesanctioneerd en daardoor kunnen je goederen niet betaald worden. Voorbeeld van zo’n land is Iran. Overigens kunnen ook maatregelen opgelegd zijn tegen bepaalde mensen binnen een land. Nog iets; heeft een land bijvoorbeeld door aandelen zeggenschap in een onderneming, dan valt ook die onderneming onder de maatregelen.

Sancties toetsen aan de goederen die je wilt versturen

Wie toch goederen naar sanctielanden wil sturen, zal in elk geval altijd zo duidelijk mogelijk moeten omschrijven welke producten verstuurd worden. Goederen met vage of te algemene productomschrijvingen worden niet verstuurd. Ook als er verdenkingen zijn dat het om strategische goederen kan gaan, is verzending nagenoeg onmogelijk. Wat je wel en niet naar gesanctioneerde landen kunt versturen wordt voor een groot deel bepaald door de naleving van het ‘Wassenaar agreement’. Het is bovendien verstandig om alle zendingen die je naar sanctielanden wilt versturen, alle sancties die van kracht zijn te toetsen aan de goederen die jij wilt versturen naar de sanctielanden.

Vraag advies aan het CDIU

In Nederland kun je een beroep doen op de expertise van het CDIU, een bedrijf in Groningen. Zij kunnen je advies geven over welke zendingen wel en welke goederen niet verzonden kunnen worden en onder welke omstandigheden. Op de lijst van sanctielanden staan landen als Afghanistan, Wit-Rusland, Birma, Centraal-Afrikaanse Republiek, Cuba, Congo, Eritrea, Guinee, Irak, Iran, Ivoorkust en Libanon. Let wel; bij elk land gelden andere sancties. Zo is bijvoorbeeld in het een land een verbod gelegd op het handelen in Amerikaanse dollars, maar mag daarentegen wel met euro’s met deze landen gehandeld worden. Zaak om dit allemaal dus goed uit te zoeken voor je goederen wilt gaan verzenden.

Voor meer informatie over sanctielanden, KLIK HIER!