Finance professional staat voor je klaar

In de commerciële wereld zijn de financiën steeds complexer geworden. We hebben steeds meer overzeese filialen en omzeilen de belasting door handelsnamen op een slimme manier in verscheidene landen onder te brengen. Door deze wirwar aan financiële middelen en structuren, is het belangrijk dat je een goede finance professional in je buurt hebt die je hierbij kan helpen. Steeds meer bedrijven hebben dan ook een existentieel finance team dat ze helpt om al die elementen op een goede manier samen te blijven voegen en e op die manier voor te zorgen dat er op een goede manier gewerkt kan worden aan de verscheidene mogelijkheden die deze wereld biedt. Een goede finance professional is dan ook van belang voor dergelijke producten en diensten.

Finance professional

Een finance professional kan je helpen

Een goede finance professional kan je niet alleen gekeken bij het samenvoegen van je jaarcijfers en eventuele boekhouding, maar ook bij het kijken naar de verscheidene elementen die hierbij van toepassing zijn. Zo kan een finance professional je ook al helpen bij het vinden van de verscheidene elementen die nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen en om te kijken naar de mogelijkheden die hierbij nodig zijn. Ook kunnen eventuele vormen van vastgoed nationaal en internationaal, belastingvoordelen en natuurlijk de verscheidene vormen van secundaire inkomens op een goede manier met elkaar worden vergeleken en op een professionele en finance professional waardige manier worden samengevoegd.

Accountant en fiscalist

Een echte finance professionals is zowel een accountant als fiscalist, zodat hij je op allerlei vlak op een goede manier kan helpen en hierbij dan ook kan kijken naar de verscheidene elementen die hierbij van toepassing zijn. Daardoor kun je dan ook zorgen voor de mogelijkheden en checken wat er allemaal mogelijk is om dit voor elkaar te krijgen. Een goede accountant en fiscalist is dan ook belangrijk om te checken wat er allemaal nodig is en wat er moet gebeuren om je financiële administratie en afwikkelingen op een goede manier af te wikkelen.

Fiscalist

Een goede fiscalist kan je helpen bij het vinden van alle nodige elementen uit de fiscale rechten die je als bedrijf op een goede manier kunt gebruiken om vervolgens te kijken naar de verscheidene elementen die hierbij van toepassing zijn. Op die manier kan er dan ook gemakkelijk en snel gekeken worden naar de elementen die je hierbij in kunt zetten. Daardoor heb je dan ook een goed beeld van de mogelijkheden en kun je er voor zorgen dat je zonder problemen te maken krijgt met de verscheidene mogelijkheden.

Schuldhulpverlening, Financieel adviseur 

In Nederland zijn er verschillende organisaties die persoonlijke hulp of advies verlenen bij schulden. Je hebt bijvoorbeeld een wijkteam, sociaal raadslieden, het maatschappelijk werk of de schuldhulpverlening in jouw gemeente. De schuldhulpverlener zal proberen een oplossing te zoeken met jouw schuldeiser. Dit wordt ook wel het minnelijke traject genoemd. Als dit niet lukt, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing, het wettelijke traject. Het minnelijk traject is een vrijwillige schuldregeling en bestaat uit 2 fases. 

Schuldhulpverlening

Het minnelijk traject

In de eerste fase komt het echte schuldregelingstraject voor. In deze fase breng je samen met de schuldhulpverlener, alles op orden om de kans van slagen in het minnelijke traject te vergroten. Deze fase heeft een aanmelding en een intake. Je meld je aan bij de hulpverlener met een hulpvraag. De hulpverlener zal deze informatie gebruiken bij de intake. Tijdens de intake zal de hulpverlener jou toetsen op jouw zelfredzaamheid. Ook wordt er bepaalt wat het precieze probleem is. Op basis hiervan maakt de schuldhulpverlener een plan van aanpak. Er kan eventueel budgetbeheer of beschermingsbewind aangevraagd worden. Bij de tweede fase neemt de schuldhulpverlener contact op met de schuldeisers. Er wordt dan ook een betalingsvoorstel gedaan. Als alle schuldeisers akkoord gaan met het betalingsvoorstel en voldoe jij aan 3 jaar lang aan alle voorwaarden van de regeling? Dan zullen de rest van de schulden kwijtgescholden worden. Je lost in principe nooit meer dan 3 tot 5 jaar af. Het streven is om in die periode jouw schulden volledig af te lossen. 

 

Het afloscapaciteit

De hulpverlener berekent jouw afloscapaciteit. Dit is het bedrag dat jij maandelijks kunt betalen om de schulden af te lossen. Daarvoor berekent de schuldhulpverlener eerst het ‘Vrij Te Laten Bedrag’. Dit is het bedrag die minimaal nodig is om van te leven. Het netto-inkomen min het VTLB geeft de afloscapaciteit. Dit bedrag wordt in deze fase gereserveerd, ook al is er nog geen akkoord van de schuldeisers.

 

Wettelijk traject

Het kan zijn dat het niet lukt om samen met een schuldhulpverlener tot een minnelijk akkoord te komen met de schuldeisers. Als dit niet lukt wordt de rechter om een oplossing gevraagd. Dit heet het wettelijke traject via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. De gemeente geeft een verklaring en het verzoekschrift af bij de rechtbank. Je kunt zelf niet direct een verzoekschrift naar de rechtbank sturen. De schuldhulpverlener uit het minnelijke traject kan je hierbij adviseren. Na een paar weken zul je een oproep ontvangen om bij de rechtbank te komen. Tijdens de zitting vraagt de rechter meer informatie. Als je wordt toegelaten tot de WSNP wordt er verteld welke verplichtingen jij hebt. De rechtbank zal dit allemaal beslissen. 

 

Voor meer informatie, klik hier

Het ondernemersfonds zoekt centrummanagement

Het ondernemersfonds is een gezamenlijke financiële positie van ondernemers in een gemeente. Dit kan gaan over een bedrijfsgebied óf winkelcentrum. Het geld uit ondernemersfondsen is vrij besteedbaar en wordt om verschillende reden gebruikt. Dit kan gaan over beveiliging en parkmanagement, promotie voor een winkelcentrum en het uitvoeren van winkelmanagement, sfeerverlichting, citymarketing en arbeidsmarkt projecten.

Wat houd het in?

In principe betekent dit dat het ondernemersfonds zoveel mogelijk publiciteit rondom het centrum van een stad of bedrijf creëert. In Nederland zijn er twee verschillende modellen waarmee het ondernemersfonds gefinancierd wordt. De eerste is gemeentebreed, ook wel het ‘Leids model’ genoemd. Dit is een opslag op de ozb voor niet-wonende. Ook kan het fonds gefinancierd worden op basis van reclamebelasting. Dit is gebiedsgericht, maar ook gemeentebreed inzetbaar. Er zijn verschillende fondsen actief in Nederland, met verschillende financiën. Ze maken een gebied aantrekkelijker en zorgen ervoor dat hier aandacht aan gevestigd wordt.

Centrummanagement

Een centrummanager help de omzet in het centrum. Dit kan hij doen door middel van verschillende aanpakken. Als olieman, manager of als promotie man. De combinatie van deze drie heeft de beste uitkomst. De olieman voert precies uit wat er van hem gevraagd wordt. Hij is vooral gericht op de al aanwezige ondernemers en klanten. Maar eventuele nieuwe ondernemers binnen halen is wat lastiger. De promotie man probeert aandacht te vestigen door middel van versieringen of activiteiten. Dit kan in veel gevallen helpen, maar hoe zorg je voor de aandacht hierop? De manager stelt zichzelf vooral vragen. Onderzoek waar de mensen op afkomen. Zie je in waarom de combinatie van deze drie het beste is? Als effectief centrummanager moet je jezelf een aantal vragen stellen. ‘wie komen er wel, wie komen er niet en waarom?’, ‘welke winkel mist hier?’, ‘Hoe speel je in op de behoeftes van de consument?’. Wanneer je bij het centrummanagement wilt horen, zijn er een heleboel dingen waar je rekening mee moet houden.

Geïnteresseerd?

Wanneer je bij het centrummanagement wil horen, moet je vooral veel vragen stellen over hoe mensen in jouw centrum komen. Een marketing achtergrond is daarom ook eigenlijk wel noodzaak. Combineer de kennis en praktijk en voeg eventueel een paar ideeën erbij. Wanneer je een grote fan bent van de stad waar je in woont, is dit eigenlijk wel de ultieme baan. Gebruik het geld op de juiste manier, om meer aandacht te vestigen. Op internet is er nog meer informatie te vinden.

Wil je meer informatie over een ondernemersfonds? Klik dan hier.

Eenvoudig leren boekhouden

Heeft boekhouden echt zoveel tijd nodig?

Boekhouden neemt bij veel mensen veel meer tijd in beslag, dan nodig is. tegenwoordig kan het allemaal veel sneller en makkelijker. Hiervoor is alleen een boekhoudprogramma nodig, die ook makkelijk te verkrijgen is. Er zijn verschillende soorten verkrijgbaar. Dit programma is zo eenvoudig en overzichtelijk, dat het veel meer tijd bespaard. Ook als er samengewerkt wordt met een boekhouder, kan dit enorm veel tijd besparen. Het maakt de samenwerking veel gemakkelijker door de opties die een boekhoudprogramma biedt. Zo kunnen bijvoorbeeld facturen en bonnen makkelijker en sneller verstuurd worden.
Voor degene die geen ervaring en kennis hebben met boekhouden, is het mogelijk om dit te leren door een boekhoudcursus te volgen.

Hoe wordt boekhouden eenvoudiger?

Door het aanschaffen van een boekhoudsoftware, wordt het boekhouden veel eenvoudiger. Het programma is zo opgebouwd, dat het heel eenvoudig werkt en erg overzichtelijk is. Zo hoeven gebruikers zich ook geen zorgen te maken, dat zij snel een fout zullen maken in de boekhouding. Door een boekhoudprogramma aan te schaffen, zijn ondernemers niet snel meer afhankelijk van boekhouders. Doordat dit programma zo eenvoudig werkt, is het mogelijk om als ondernemer of werknemer, de boekhouding zelf te doen. Als je ervoor kiest om de boekhouding zelf te doen, is het ook mogelijk om een boekhoudcursus te volgen. Zo is het mogelijk om nog meer te leren over boekhouden en hoe een boekhoudprogramma werkt.
Ook als je als ondernemer of werknemer geen ervaring of kennis hebt, binnen het boekhouden, is het gewoon mogelijk om dit alsnog te kunnen. Het enige wat je dan nog moet aanschaffen naast een boekhoudprogramma, is een boekhoudcursus.

Zelf leren om eenvoudiger boekhouden?

Als ondernemer kan je ervoor kiezen om samen te werken met een boekhouder, met een boekhoudprogramma. Je kan er als ondernemer ook voor kiezen om de boekhouding zelf volledig te doen of door een werknemer te laten doen.

Boekhoudcursus:

Heb je zelf geen ervaring met boekhouden? Of heb je geen idee, hoe een boekhoudprogramma werkt? Daar is gewoon een boekhoudcursus voor. Door deze boekhoudcursus te volgen, leer je binnen een hele korte tijd, hoe je werkt met een boekhoudprogramma. Ook leert deze cursus de basis van boekhouden. Bij deze cursus worden ook verschillende onderwerpen behandeld. Daarbij kan je denken aan het behandelen van bepaalde begrippen, maar ook hoe je bepaalde dingen opstelt.
Ook als je als beginner helemaal geen voorkennis hebt, is dat geen probleem.

Wat is- en wat doet een belastingadviseur?

Vaak wordt de functie van een belastingadviseur verkeerd ingeschat. ‘Ja, dat is toch iemand die wat doet met belasting?’ Dit is vaak het antwoord wat gegeven wordt op de vraag: ‘Weet je wat een belastingadviseur is en doet?’ In dit artikel gaan we duidelijk antwoord geven op deze vraag, zodat in het vervolg iedereen een duidelijk en correct antwoord kan geven.

Wat is een belastingadviseur?

Heel simpel gezegd geeft hij of zij advies over belastingen aan particulieren en bedrijven. Ondanks dat het simpel gezegd kan worden, ligt het niet zo simpel als het klinkt. Een belastingadviseur is gespecialiseerd in belastingen en geeft daarnaast advies over fiscale regelgeving en wetgeving. Hij of zij werkt altijd in opdracht van de cliënt. Het is zijn of haar taak om de gunstigste oplossing te vinden betreft belasting zodat de cliënt zo min mogelijk hoeft te betalen. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met administratieve processen en sprekend over een bedrijf ook bedrijfsmatige processen. Er wordt gewerkt door de internationale- en nationale wetten. Dit betekent dus dat alle werkzaamheden volledig legaal zijn.

Aangeboden diensten

Omdat er vaak nog verwarring blijft over de werkzaamheden van een belastingadviseur zullen wij hieronder uitleggen welke handelingen hij of zij verricht en deze toelichten.

Om te beginnen helpt deze persoon bij financiële administratie. Deze vorm van administratie is het noteren en bijhouden van financiële reacties op bedrijfsactiviteiten. Een adviseur kan de administratie controleren door deze na te lopen en te vergelijken met de werkelijkheid. Hiermee wordt bedoeld dat er wordt gekeken of de gegevens het juiste beeld weergeven van hoe het er echt aan toe gaat.

Als tweede kan een adviseur helpen bij financieel management. Een bedrijf neemt beslissingen aan de hand van de financiële situatie. Het is dus wel belangrijk dat deze gegevens kloppen en goed bijgehouden worden.

Als derde hebben we financiële rapportage staan. Hierbij kun je denken aan maandverslagen, maar ook aan kwartaal- en jaarverslagen. Uit deze verslagen wordt een beeld gecreëerd van hoe de financiële situatie is momenteel en hoe het bedrijf het gedaan heeft in de afgelopen periode.

Een andere werkzaamheid van een belastingadviseur is helpen bij het controleren en doorlopen van de accountantsverklaring. Er zijn bedrijven die verplicht gecontroleerd moeten worden eens in de zoveel tijd. Dan wordt de jaarrekening gecontroleerd op correctheid en daarbij wordt een verklaring overlegt met een of meerdere accountants.

Een belastingadviseur heeft dus diverse taken waarbij hij of zij jou kan helpen. Het is begrijpelijk dat jij als particulier weinig tot geen verstand hebt van deze zaken. Extra hulp wat kan leiden tot een financieel voordeel is dus nooit verkeerd, toch?